Thông tin bảo mật

Siêu thị đèn trang trí cam kết chắc chắn vào sự bảo mật của khách hàng khi đến mua sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi coi sự an toàn và bí mật của thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên cao nhất. Địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của bạn không bao giờ bị chia sẻ mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.